2003.gada 15.maijā oficiāli tika reģistrēts Ceļa meklētaju klubs "Iskateļ".  Kavējoties atmiņās un atskatoties uz šo video, daudziem no mums ir ironisks smaids, par to, cik jauni mēs bijām... Kaut pagājuši gandrīz 14 gadi, redzam, ka savās vērtībās esam palikuši nemainīgi, tikai darbojamies aizvien lielākā mērogā.


https://www.facebook.com/KefaLV/videos/1772784086171626/

Šobrīd dažādās Latvijas pilsētās darbojas jau 25 klubi, kuros nodarbības notiek regulāri - visu mācību gadu (no septembra līdz maijam) 1 reizi nedēļā, un kopīga nometne visiem klubiem vasarā. Mūsu mērķauditorija ir bērni un pusaudži 7-15 gadu vecumā. 

Mēs parvaldam Rīgas Ceļa Mekletāju klubu "ISKATEĻ".

Atšķirīga programma ir jaunākajiem  (Piedzīvojumu meklētājiem) un vecākajiem (Ceļa meklētājiem). 

Mārtiņš Jakovļevs veica pētījumu par Ceļa meklētāju ieguldījumu sabiedrības atveseļošanā. Anketēšanas rezultāti liecina, ka:

  •  56% Ceļa meklētāji (turpmāk tekstā CM) ir konfliktējuši ar vecākiem, un 80% no minētajiem gadījumiem CM ir palīdzējis šo problēmu atrisināt. 
  • 35% CM ir konfliktējuši ar skolotājiem un 60% CM ir devis risinājumu. 
  • 11% CM ir bijuši likumpārkāpumi un 75% no minētajiem gadījumiem CM ir atrisinājuši šo problēmu. 
  • 76% CM ir guvuši pozitīvus draugus, kaspusaudžu vecumā ir ļoti svarīgi. 
  • 56% ir iemācījušies kontaktēšanās prasmes, būt draudzīgam. 
  • 7% ir bijušas un atrisinātas atkarības problēmas.