2003.gada 15.maijā oficiāli tika reģistrēts Ceļa meklētaju klubs "Iskateļ".  Kavējoties atmiņās un atskatoties uz šo video, daudziem no mums ir ironisks smaids, par to, cik jauni mēs bijām... Kaut pagājuši gandrīz 14 gadi, redzam, ka savās vērtībās esam palikuši nemainīgi, tikai darbojamies aizvien lielākā mērogā.


https://www.facebook.com/KefaLV/videos/1772784086171626/

„Ceļa meklētāju” darbība organizēta jau 1999.gadā. Toreiz bija 5 klubi Latvjā. Šobrīd dažādās Latvijas pilsētās darbojas jau 25 klubi, kuros nodarbības notiek regulāri - visu mācību gadu (no septembra līdz maijam) 1 reizi nedēļā, un kopīga nometne visiem klubiem vasarā. Mūsu mērķauditorija ir bērni un pusaudži 7-15 gadu vecumā. 

Atšķirīga programma ir jaunākajiem  (Piedzīvojumu meklētājiem) un vecākajiem (Ceļa meklētājiem). 

Klubu dalībnieki tiek iesaistīti dažādās teorētiskās un praktiskās nodarbībās, lai apgūtu iemaņas mākslā, amatniecībā, dabas zinībās, pārgājienos, nometņošanā, veselīgā dzīvesveidā, draudzībā un palīdzībā līdzcilvēkiem. Šīs aktivitātes tiek veidotas tā, lai bērni sevi attīstītu fiziski, garīgi, sociāli un izaugtu par sabiedrībā iekļautām, atbildīgām personām. 

Reizi gadā visi klubi sabrauc kopā uz vasaras "Ceļa meklētāju" nometni. Esam noorganizējuši 20 valsts mēroga nometnes, sākot no 50 līdz 550 dalībniekiem. Rezultātā pusaudži ir apguvuši saturīga brīvā laika pavadīšanas idejas un iemaņas, attīstījuši spējas darboties komandā, apguvuši iemaņas dzīvot brīvā dabā.

Mārtiņš Jakovļevs veica pētījumu par Ceļa meklētāju ieguldījumu sabiedrības atveseļošanā. Anketēšanas rezultāti liecina, ka:

  •  56% Ceļa meklētāji (turpmāk tekstā CM) ir konfliktējuši ar vecākiem, un 80% no minētajiem gadījumiem CM ir palīdzējis šo problēmu atrisināt. 
  • 35% CM ir konfliktējuši ar skolotājiem un 60% CM ir devis risinājumu. 
  • 11% CM ir bijuši likumpārkāpumi un 75% no minētajiem gadījumiem CM ir atrisinājuši šo problēmu. 
  • 76% CM ir guvuši pozitīvus draugus, kaspusaudžu vecumā ir ļoti svarīgi. 
  • 56% ir iemācījušies kontaktēšanās prasmes, būt draudzīgam. 
  • 7% ir bijušas un atrisinātas atkarības problēmas. 

Visas šīs uzskaitītās aktivitātes pusaudžiem organizē 128 brīvprātīgie dažādu nozaru skolotāji, sociālie pedagogi, audzinātāji un audzinātāju palīgi.


 .