Valdes loceklis

Anna Gerasimova 

tālruņa numurs: +371 25902366

e-pasts: Kefa.Anna@gmail.com

Valdes loceklis

Fēlikss Lokšinskis

tālruņa numurs: +371 29753952

e-pasts: Feliks2003@inbox.lv

Sazinieties ar mums

Mēs ceram uz jūsu jautājumiem un ierosinājumiem.


**

*
biroja adrese: Rīga, Ieriķu ielā 43a- 201 kab. NVO nams.

vieta Apmācības bērnu klubi: Rīga,baznīcas ielā 12a

Darbs ar bērniem, jauniešiem un ģimenēm:
Biedrība «KĒFA»

Jurid. adrese: Kurzemes prospekts 36-10, Rīga, LV-1067

Reģ.Nr. : 40008221271

Pilns konta numurs: LV64NDEA0000084458173

Kods: NDEALV2X Banka: Nordea Bank AB

Sabiedriskā labuma statuss: Spēkā esošs

Erasmus+ EDB projekta "Youth For Youth. StepUP." Nr. 2017-2-LV02-KA135-001784 konts:

Bankas nosaukums: Valsts kase 
Pilns konta numurs: LV42TREL915894400100B 
IBAN kods: TRELLV22
Komentārs rēķinos: Preces/Pakalpojumi Erasmus+ projekta "Youth For Youth. StepUP." Nr. 2017-2-LV02-KA135-001784 vajadzībam


Erasmus+ KA2 projekta “GENERATION Z. BE READY” Nr. 2018-1-LV02-KA205-002121 konts:

Bankas nosaukums: Valsts kase 
Pilns konta numurs: LV04TREL990894400300B 
IBAN kods: TRELLV22

Komentārs rēķinos: Preces/Pakalpojumi Erasmus+ projekta “GENERATION Z. BE READY” Nr. 2018-1-LV02-KA205-002121 vajadzībam

No cietuma kapelāniem, braucieni, nometnes, apmācības kursiem darbs:

Biedrība “Kristiešu organizācija KĒFA”

Jur.adrese: Kurzemes prospekts 36-10, Rīga, LV-1067
Reģ.nr.: 40008150496
Banka rek.:  LV40UNLA0050014912620
Kod: UNLALV2X Banks AS SEB banka
Sabiedriskā labuma statuss: Spēkā esošs


 .