Biedrība savā darbībā ievēro tikumiskās vērtības - nesavtīgu kalpošana apkārtējiem, taisnīgumu un profesionalitāti
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.