PROGRAMMA

10:00-10:45 Reģistrācija

11:00-11:50 Atklāšana, iepazīšanās

12:00-13:20  "Ceļojums pa SPORTIandiju"

13:30-14:30 Pusdienas

14:30-16:00  "Ceļojums pa SPORTIandiju"

16:30-17:00 Noslēgums, rezultāti


 .