“Youth For Youth 3” 2017-2020

Biedrība KĒFA realizēja Erasmus+ Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Youth For Youth” (Jaunieši Jauniešiem), kas ir balstīts uz neformālo izglītību.

Ši projekta ietvaros mēs šobrīd savā organizācijā esam uzņēmuši divus brīvprātīgos no Krievijas uz veselu gadu – no 2017. gada novembrim un decembrim līdz 2018. gada novembrim un decembrim. Kā arī no 2018. gada septembra tiks uzņemts trešais brīvprātīgais no Krievijas.

Šeit var lasīt 2015.-2016. gada brīvprātīgās iespaidus par darbošanos projektā: kefalilia.wix.com/evs-riga

Vairāk par mūsu projektu vari uzzināt griežoties pie mums, bet par citam Erasmus+ programmas iespējam varēsi uzzināt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā!an ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.


 .